Pamijer en MB - Bedrijfskundig Marketing Advies

Pameijer ondersteunt mensen bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen.
Pameijer heeft MB – Bedrijfskundig Marketing Advies gevraagd om een marktonderzoek uit te voeren naar de potentie van een nieuwe doelgroep.
pameijer1
pameijer2
pameijer3

Doelgroep onderzoek

Door veranderingen in de zorg heeft de huisarts een poortwachtersfunctie gekregen als het gaat om patiënten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Pameijer wilde graag weten wat de potentie was van de doelgroep huisartsen en hun praktijkondersteuners ten behoeve van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Voor dit onderzoek heeft MB – Bedrijfskundig Marketing Advies een marktonderzoek uitgevoerd, deze bestond uit deskresearch naar de wensen en behoeften van huisartsen en praktijkondersteuners GGZ. Naast een algemene beschrijving van de doelgroepen is er onderzocht wat de wensen en behoeften zijn van deze groepen en welke diensten van Pameijer hier het beste op kunnen inspelen.

Adviesrapport

Het resultaat was een gefundeerd rapport met de potentie van de doelgroep, de belangen van de doelgroep en hoe Pameijer mogelijk kon inspelen op de wensen en behoeften van deze doelgroep.

Trotse referenties

“Een belangrijk vraagstuk uitgevoerd en gepresenteerd op een prettige wijze.”

Freek Heerema, strategisch marketing adviseur | Pameijer

mb-bedrijfskundig-marketing-advies-team
martijn-contact

Op zoek naar naar de vertalingen van uw ideeën?

Samen de doelstelling behalen.
Neem contact op