Marktonderzoek bureau

Bent u op zoek naar een bureau dat een marktonderzoek voor u kan uitvoeren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Met het marktonderzoek dat we uitvoeren, kunnen we inzicht geven in wie uw klanten precies zijn, wat ze willen en hoe ze effectief benaderd kunnen worden. Daarnaast brengen we de markt voor uw product of dienst in kaart. De marktonderzoeken die wij als bureau uitvoeren starten veelal met een interne analyse. Deze analyse geeft een goed inzicht in uw huidige dienstverlening, communicatie, sterktes en zwaktes.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Vervolgens gaan we aan de slag om externe marktinformatie te verkrijgen. Aan de hand van kwalitatief onderzoek proberen we inzicht te krijgen in de manier waarop mensen in uw doelgroep over bepaalde onderwerpen denken. Op deze manier vergaren we inzicht in de motieven en beweegredenen. Naast het feit dat we kwalitatief onderzoek doen, zijn wij als bureau ook gespecialiseerd in het uitvoeren van kwantitatief onderzoek. Aan de hand van een kwantitatief onderzoek kunnen we uitspraken doen over verschillende verhoudingen in uw doelgroep. Dat wil zeggen dat het kwantitatief onderzoek ‘harde’ cijfermatige gegevens oplevert die voor u als ondernemer nog meer inzicht geven in uw doelgroep.


marktonderzoek-bureau

Gefundeerde strategische keuzes

Het combineren van de gegevens uit de interne analyse met de externe informatie zorgt er voor dat de strategische keuzes gebaseerd kunnen worden op de exacte wensen van de doelgroep, gecombineerd met de sterktes en kansen in de markt. Wilt u ook profiteren van het marktonderzoek dat wij uitvoeren? Neem dan contact met ons op, zodat wij u de juiste inzichten kunnen verschaffen.