Operationeel marketingplan

Wilt u op korte termijn nieuwe klanten aan u binden? Een operationeel marketingplan helpt ondernemers dit te bewerkstelligen. Wij schrijven het operationele marketingplan voor uw onderneming en dit doen we in een aantal stappen die hieronder uitgelegd worden.

Inzicht in uw doelgroep

Allereerst bepalen we de doelstellingen met betrekking tot een product, een dienst of de hele organisatie. Deze doelstellingen vormen de leidraad voor het gehele operationele marketingplan. Vervolgens wordt er getracht om een duidelijk inzicht te krijgen in de doelgroep. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in uw doelgroep, omdat de te bepalen marketingstrategie hierop wordt afgestemd. We bepalen de marketinginstrumenten die aansluiten bij de manier waarop uw doelgroep benaderd dient te worden. Ook analyseren we de concurrentie om het onderscheidend vermogen van uw onderneming te bepalen. Vervolgens kiezen we een positionering waaruit het onderscheidende vermogen van uw onderneming daadwerkelijk zal blijken. In de marketinguitingen kan daarna worden ingespeeld op de toegevoegde waarde van uw onderneming, hetgeen ervoor zorgt dat potentiële klanten zullen overwegen om producten of diensten bij u af te nemen.

operationeel-marketingplan

Dromen realiseren

Wij helpen uw onderneming graag verder met het behalen van de doelstellingen, zodat u uw ondernemersdromen kunt realiseren. Met het opstellen van een krachtig operationeel marketingplan zijn we in staat om de juiste strategie te bepalen waarmee uw doelgroep effectief bereikt kan worden. Hierdoor creëert u als ondernemer een perfecte uitgangspositie voor de verdere groei van uw bedrijf. Uiteindelijk is dat vaak de belangrijkste doelstelling van een ondernemer!