Marketing advies

Het marketingadvies dat we ondernemers bieden richt zich op de visuele communicatie van uw onderneming en de marketinginstrumenten waarmee uw doelgroep bereikt kan worden.
Dit advies houdt in dat we een marketingstrategie ontwikkelen die uw onderneming krachtig in de markt zet.

SWOT analyse als basis

Alvorens we ons bezighouden met het ontwikkelen van een marketingstrategie die de basis vormt voor ons marketing advies, richting we onze pijlen op de huidige situatie van uw onderneming. Het is immers van belang om de huidige situatie onder de loep te nemen, voordat er een helder en duidelijk marketing advies opgesteld kan worden. Het marketing advies dat we u als ondernemer bieden vloeit dan ook voort uit een uitgevoerde SWOT analyse, waarbij we de sterktes en zwaktes in uw onderneming onder de loep nemen en de kansen en bedreigingen in de markt analyseren. Uiteraard proberen we daarbij inzicht te krijgen in uw doelgroep. Wanneer we een beeld hebben van uw onderneming en inzicht hebben in de doelgroep die u wilt bereiken, richten we ons op het geven van passend marketing advies.


marketing-advies

Sterke visuele communicatie en de juiste marketinginstrumenten

Het marketing advies houdt in dat we advies geven over de visuele communicatie van uw onderneming en het inzetten van geschikte marketinginstrumenten. Bij een sterke visuele communicatie van uw organisatie valt te denken aan het creëren van een huisstijl die vorm geeft aan de identiteit van uw organisatie. In het marketing advies zal de huisstijl dan ook aan bod komen. Wij beschikken over kennis op het gebied van grafische vormgeving die nodig is om uw huisstijl daadwerkelijk aan te passen op de punten waar dat nodig is.

Zoals gezegd heeft het marketing advies dat wij geven ook betrekking op het inzetten van van marketingkanalen, zodat de boodschap die u wilt overbrengen uw doelgroep daadwerkelijk bereikt. We geven van advies over het inzetten van zowel online marketingkanalen als offline marketingkanalen. Bij online marketing kanalen valt te denken aan social media, bedrijfswebsites, Google (SEO) en e-mail, terwijl een printadvertentie een goed voorbeeld is van offline marketing. Neem gerust contact op en ervaar wat onze expertise voor uw bedrijf kan betekenen.