Haalbaarheidsonderzoek

Is uw bedrijfsidee rendabel? Een haalbaarheidsonderzoek brengt de marktpotentie in kaart en bekijkt wat de sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen zijn in de markt. Op basis van deze informatie kan er een Go or No Go beslissing worden genomen over uw visie.

Slaagkans van uw bedrijfsidee

Aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek kunnen we u een goed beeld geven van de slaagkans van de ideeën die u voor ogen heeft. Het haalbaarheidsonderzoek dat we uitvoeren bestaat uit een aantal stappen en de doelstellingen die u met uw bedrijfsidee tracht te behalen, vormen hierbij de leidraad. Allereerst is het bij de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek van belang om de markt waarin uw onderneming opereert in kaart te brengen. We analyseren de sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen in de markt zodat we kunnen bepalen of er daadwerkelijk markt is voor uw idee. Op deze manier wordt ook duidelijk of uw ideeën aanslaan bij uw doelgroep. Niet geheel onbelangrijk natuurlijk.


haalbaarheidsonderzoek

Financiële haalbaarheid

Met het haalbaarheidsonderzoek brengen we ook de financiële haalbaarheid van uw project in kaart. Zo berekenen we de omzetverwachting van uw project. Daarnaast brengen we de kosten van de benodigde investeringen in kaart. Op deze manier kan het haalbaarheidsonderzoek een goed beeld geven van het winstperspectief en de terugverdientijd van de investering die nodig is voor het behalen van de doelstellingen. Wij helpen u graag met het bepalen van de haalbaarheid van uw ideeën. Neem gerust contact met ons op, zodat wij aan de slag kunnen gaan het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek.