Bedrijfskundig advies

Heeft u behoefte aan bedrijfskundig advies zodat uw onderneming meer succesvoller kan worden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. We adviseren u over de juiste bedrijfsstrategie, waarbij de fase van uw onderneming centraal staat. Daarnaast analyseren we de veranderingen in de markt, zodat we met ons bedrijfskundige advies de concurrentiekracht van uw onderneming kunnen verbeteren.

Voor het geven van een passend bedrijfskundig advies stellen we de visie en de missie van uw onderneming vast. Hierdoor krijgen we duidelijkheid over de waarden, normen en ambities van uw onderneming. Het bedrijfskundig advies dat we aan u als ondernemer geven vertalen we naar een bedrijfsstrategie. De bedrijfsstrategie die door ons wordt opgesteld vormt het centrale uitgangspunt voor de beslissingen die u als ondernemer op de korte, dan wel lange termijn moet nemen.

bedrijfskundig-advies

De fase van uw onderneming

Zoals aangegeven houden we bij het geven van het bedrijfskundig advies uitdrukkelijk rekening met de fase waarin uw onderneming zich bevindt. Alleen wanneer het gegeven bedrijfksundige advies aansluit bij de fase van uw onderneming zal de bedrijfsstrategie zijn vruchten afwerpen. We houden rekening met de baten en lasten van uw onderneming, zodat de financiële positie van uw onderneming niet onder druk komt te staan, maar juist verbetert.